Retourbeleid:

Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de zaken kan de koper de zaken onder toezending van een kopie van de desbetreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending, aan verkoper terugzenden. Dit retourrecht geldt niet voor de in artikel 11.2 vermelde zaken en voor zaken die beschadigd of gebruikt zijn. De terug te zenden zaken dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs van verzending berusten bij de koper. Indien de zaken ongebruikt en onbeschadigd zijn, en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaald verkoper de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de zaken terug, dan wel wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken een credit nota verstuurd die in mindering mag worden gebracht op lopende of komende facturen. Na de zichtperiode van 14 dagen heeft u alsnog de mogelijkheid om te retourneren, mits de aankoop binnen de 60 dagen heeft plaats gevonden en het onderdeel nog in ons assortiment aanwezig is. In dit geval wordt het restitutiebedrag verminderd met 25% van de oorspronkelijke aanschafwaarde.

Van retourrecht zijn uitgesloten: boeken, alle elektronische componenten in geopende of zonder verpakking, voorruit en alle niet in het standaard leveringsprogramma van verkoper opgenomen zaken.